www.comandor-ltd.ru

Acta Baltico-Slavica. Tom 1-7

СКАЧАТЬ

Скачать книгу FB2 TXT RTF

Acta Baltico-Slavica. Tom 1-7 ИСТОРИЯ. Publikuje prace dotyczce stosunkw politycznych, spo1ecznych, gospodarczych, kulturalnych i kontaktw jzykowych midzy ludami ba1tyckimi a s1owianskimi dawniej i obecnie. Acta Baltico-Slavica – rocznik historyczny i archeologiczny, etnograficzny i jzykoznawczy, wydawany w latach 1964—1977 w Bia1ymstoku przez Bia1ostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977—1992 we Wroc1awiu przez Ossolineum, od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN.

Также искали


www.comandor-ltd.ru © 2017. Все Права Защищены.