www.comandor-ltd.ru

Polska - Ukraina: trudna odpowied. Dokumentacja spotkan historykw (1994-2001). Kronika wydarzen na Wo1yniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945)

СКАЧАТЬ

Скачать книгу FB2 TXT RTF

Polska - Ukraina: trudna odpowied. Dokumentacja spotkan historykw (1994-2001). Kronika wydarzen na Wo1yniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945) ИСТОРИЯ. Jest czci serii wydawniczej Wo1yn - Galicja Wschodnia 1943-1944. Publikacja wydana w koedycji przez Naczeln Dyrekcj Archiww Panstwowych oraz Orodek KARTA. Zawiera dokumenty, powsta1e w wyniku zainicjowanych przez Orodek KARTA w roku 1994 spotkan historykw polskich i ukrainskich powiconych kwestii trudnych polsko-ukrainskich stosunkw z lat 1943-1944, oraz opracowan w zwizku z nimi kronik wydarzen z lat 1939-1945.

Также искали


www.comandor-ltd.ru © 2017. Все Права Защищены.