www.comandor-ltd.ru

Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900) Лариса Левченко ИСТОРИЯ

СКАЧАТЬ

Скачать книгу FB2 TXT RTF

Лариса Левченко Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства (1805-1900) ИСТОРИЯ. Охарактеризовано діяльність військових губернаторів у галузі місцевого самоуправління, їх ставлення щодо окремих груп населення, зокрема євреїв. Севастополь в 1805-1864 рр. Вперше поставлено й розкрито земельну політику царського уряду в даному регіоні, управління м. Здійснена спроба переосмислення негативних стереотипів щодо досвіду державної служби, який залишила Російська імперія, діяльності військових губернаторів і їх внеску в розвиток південного регіону України, що в радянській літературі або зовсім не розглядались, або розглядались під негативним кутом зору. Встановлено прізвища і черговість вищих урядових чиновників Російської імперії, які поєднували в своїх руках військову та цивільну владу і одночасно були головними командирами Чорноморського флоту і портів, визначено їх внесок у розвиток Миколаєва і Севастополя як значних воєнно-морських, торгово-індустріальних центрів Півдня України. Посібник є першим спеціальним комплексним дослідженням історії та діяльності Миколаївського військового губернаторства у дореволюційній та новітній історіографії, особлива увага звернена на колоніальну політику царського уряду та організацію державного управління у південному регіоні України.

Также искали


www.comandor-ltd.ru © 2017. Все Права Защищены.