www.comandor-ltd.ru

Стилістика української мови ЛЛ.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СКАЧАТЬ

Скачать книгу FB2 TXT RTF

ЛЛ.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько Стилістика української мови ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Вміщено також словник лінгвостилістичних термінів! Розглянуто теоретичні питання стилістики, джерела виникнення й формування лінгвостилістики, її основні поняття й категорії. Висвітлено курс стилістики української мови як навчальної дисципліни і науки про функціональний аспект мови. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Подано визначення і класифікації стилів, проаналізовано специфіку розвитку і становлення стилів та підстилів сучасної української мови, жанрово-стилістичну диференціацію мовних текстів.

Также искали


www.comandor-ltd.ru © 2017. Все Права Защищены.